aanbevelingen voor het fokken.

Controle op heupdysplasie voor de Grote Munsterlander.

HD – Grosser Münsterländer.

De Raad van Bestuur van de K.M.S.H. heeft op haar vergadering van 1 juni 2016 beslist het onderzoek voor heupdysplasie bij de Grosser Münsterländer onder volgende voorwaarden verplicht te stellen:

 Het HD-onderzoek is vanaf 1 januari 2017 voor de Grosser Münsterländer die ingezet wordt voor de fok verplicht.

 Minimum leeftijd voor dit HDonderzoek: 12 maanden,

 Gedurende een overgangsperiode van 3 jaar worden alle resultaten aanvaard;

 De Raad van Bestuur raadt evenwel af fokdieren met HD/D en HD/E in te zetten voor de fok

 Ingevolge de aanbevelingen van het FCI moet het HD-onderzoek gebeuren in het land waar de hond geregistreerd is; de KMSH volgt deze aanbevelingen hetgeen betekent dat het HD-onderzoek door de Belgische HD-commissie dient te gebeuren. 

Onbepaald