inschrijving cursus met lidmaatschap 2019

         

hier kan je inschrijven om de cursus 2019 socialiseren en zelfafrichting jachthond te volgen.
Zelf africhting wil ook zeggen *****ook thuis oefenen*****
Inschrijven voor 2019 kan vanaf  nu ook al
Lidgeld €10,00 is inbegrepen in de cursus. Je kan ook als lid(zonder cursus) inschrijven lidmaatschap

Cursus €125,00 

extra trainingen in de maanden juli en augustus op woensdag avond €15,00

Uw inschrijving is pas geldig na betaling van het bedrag. (referentie naam van de hond)

Dit kan ofwel via de rekening (naam+naam hond vermelden) of op de eerste lesdag.

De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.

Mr/Mevr
race
nr pedigree
duid aan met een vinkje bij welke mutualiteit hoe behoort. Leden uit Nederland-Duitsland vinken aan " nvt"