Lidmaatschap NimrodGenk 2019

Lidmaatschap €10,00

Nimrodregiogenk       BE07 0682 4427 9066             GKCCBCBB

Alle gegevens worden enkel aangewend voor administratieve doeleinden  en worden onder geen enkel ander voorwendsel aan derden overgemaakt.

Vanaf 1 januari 2019 kan het lidmaatschap vernieuwd/ verlengd worden. inschrijven liefst vóór 1 februari. Wenst Uenkel lid te zijn van Nimrodgenk zonder de cursus te volgen gebruik je dit formulier, wenst u ook de cursus te volgen gebruik het ander formulier.

Voordelen lidmaatschap: korting op de wedstrijden van Nimrodsvrienden

De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.
 

 

vul uw e-mail adres in of noteer "geen" als je er niet over beschikt.
nederlandse-Duitse leden vullen in "geen"